Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Útěcha, kterouž nalézá nábožný křesťan ve vysokém stáří – dokončení spisu Pane zůstaň s námi.

Blum Johann Georg, 1844
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 16. Roku 1880 vyšlo pod názvem Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá! Modlitební knižka ku povzbuzení křesťanů katolických, jsoucích na sklonku svého života, dni své Bohu věnujících a k hodince smrti se připravujících; pro obojí pohlaví.