Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Dacík Reginald Maria


Věrouka pro laiky. 1. Bůh a jeho život. 2. Bůh ve svém díle. 3. Bůh v Ježíši Kristu. 4. Bůh v duši. 5. Bůh ve svátostech. 6. Bůh odplatitel.

Dacík Reginald Maria, 1941
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

1. Vyd. 1937 a 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 28. 2. Jediné vyd. 1938, Dominikánská edice Krystal, sv. 33. 3. Jediné vyd. 1939, Dominikánská edice Krystal, sv. 42. 4. Vyd. 1936, 1937, 1942 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 22. 5. Vyd. 1940 a 1948, Dominikánská edice Krystal, sv. 50. 6. Jediné vyd. 1941, Dominikánská edice Krystal, sv. 54.


Komentář ke kristologii sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1949
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Dominikánská edice Krystal, sv. 99?.


Svatého Bernarda opata z Clairevaux Chvály panenské Matky

Bernardus Claraevallensis, svatý, Dacík Reginald Maria, 1938
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

Dominikánská edice Krystal, sv. 34. Sestává ze čtyř částí: 1. Chvály papenské Matky. Čtyři homilie na slova evangelia "Poslán byl anděl Gabriel" (Luk 1), P. L. 183, 55. 2. O dvanácti výsadách blahoslavené Panny Marie, P. L. 183, 429. 3. Maria, průtok milosti, P. L. 183, 437. 4. Nářek Panny Marie, P. L. 182, 1133, česky však podle delší recense vyd. r. 1609. Volně na internetu.


O přátelství – psychologie a ethika přátelství

Dacík Reginald Maria, 1946
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie

Knihovna Studium, sv. 3 (2).


Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského

Dacík Reginald Maria, 1946
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dominikánská edice Krystal, sv. 68. Za OCR děkujeme čtenáři M. M.


Školy duchovního života. Škola dominikánské mystiky.

Dacík Reginald Maria (red.), 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Dominikánská edice Krystal, sv. 31. Druhá publikace je separátem z první. Obě knihy zapůjčila M., děkujeme.


Po cestách mystiků k lásce Boží

Dacík Reginald Maria red., 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Jediné vyd.; Dominikánská edice Krystal, sv. 27.


Prameny duchovního života – přehled theologie asketické a mystické

Dacík Reginald Maria, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Dominikánská edice Krystal, sv. 88.


Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika.

Dacík Reginald Maria, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dominikánská edice Krystal, sv. 48.


Svatí všedního dne

Dacík Reginald Maria, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Edice Jitra ř. 2, sv. 99. Pod stejným názvem vyšlo ještě 1969 – uvedeno jako 1. vyd.


Základy Katolické akce

Dacík Reginald Maria, 1939
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Dominikánská edice Krystal, sv. 39.


Studentský apoštolát

Dacík Reginald Maria, 1945
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Dominikánská edice Krystal, sv. ?.


Duše světců (sc. dominikánských)

Dacík Reginald Maria, 1946
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Dominikánská edice Krystal, sv. 57.


Listy sv. Kateřiny Sienské

Caterina da Siena, svatá, Dacík Reginald Maria, 1940
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

Vyšlo třikrát pokaždé v jiném překladu: 1. vyd. 1912 jako "Listy svaté Kateřiny Sienské v postupu časovém jak uspoř. byly Mikulášem Tomašem a vyd. 1860 ve Florencii" přeložil P. Antonín Stříž, 2. vyd. jako "[Svazek I. sc. spisů světice]" 1930 (u Kočího a u Floriánové) P. Josef Vašica a 3. vyd. jako "Výbor z listů svaté Kateřiny Sienské" 1940 P. Karel Vrátný – Dominikánská edice Krystal, sv. 47. Uveřejňujeme všechny tři překlady.