Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duše světců (sc. dominikánských)

Dacík Reginald Maria, 1946
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Dominikánská edice Krystal, sv. 57.