Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Školy duchovního života. Škola dominikánské mystiky.

Dacík Reginald Maria (red.), 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Dominikánská edice Krystal, sv. 31. Druhá publikace je separátem z první. Obě knihy zapůjčila M., děkujeme.