Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Po cestách mystiků k lásce Boží

Dacík Reginald Maria red., 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Jediné vyd.; Dominikánská edice Krystal, sv. 27.