Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Asketika

počet titulů v oddělení: 238

0601  Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský
0602  Mystika
0603  Modlitby a rozjímání obecně
0604  Řehole a terciáři
0605  Pro a za různé neřeholní stavy
0606  Mše svatá, svátosti
0607  K osobám Nejsvětější Trojice
0608  Křížová cesta
0609  K Panně Marii vč. růžence
0610  Ke svatým a k Božím andělům
0611  Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice
0612  Duchovní poesie
0613  Přípravy ke svátostem
0614  Exerciční knihovna – všechny svazky

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.