Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0611 Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

V oddělení: Asketika

Srov. i pododdělení 0109: Synopse, harmonizace evangelií.


Radostná zvěst. Rozjímání o životě Ježíše Krista podle evangelií, 1 a 2.

Baudot Prosper, 1938

Orig.: Les evangeliques. Vie de Jésus-Christ méditée, poprvé 1907, naposledy 1957. Česky jediné vyd. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně.

Melka Antonín, 1922

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Výklady sv. Tomáše latinsky a česky. 1. Desatero. 2. Apoštolské vyznání víry. 3. Blahoslavenství. 4. Otče náš. 5. Zdrávas Maria.

Thomas de Aquino (svatý), 1897

A. Sv. Tomáše Aquinského, učitele andělského, Výklad modlitby Páně. Vaněk Matěj, 1897; připravujeme kvalitnější skeny.
B. S. Thomae Aqunatis, Doctoris Angelici, Ord. Proed. Opuscula Selecta ad Fidem optimarum editionum. Tomus primus. Thomas de Aquino, 1881, 1. De Praeceptis Charitatis et Legis praeceptis. 2. Expositio super Symbolo Apostolorum. 4. Expositio Devotissima Orationis Dominicae. 5. Expositio super Salutatione Angelica. 6. Quomodo intellighur quod sola definitio Nicaeni concilii est unica, et vera possessio fidelium.
C.Blahoslavenství jsou obsažena v Mat 5, 3 – 12 a (spolu s Běda) v Luk 6, 20 – 26. K tomu: a) Commentarium super Matthaeum b) Catena aurea in quatuor Evangelia ba) Expositionem in Matthaeum. bb) Expositionem in Lucam.
Knihu připravujeme.


Psallite regi nostro – rozjímání na žalmy pro kněze. Sv. I. Předmluva – Úvod – Žalm 1 – 50. Sv. II. Žalm 51 – 100.

Spáčil Bohumil, 1948

Sv. I. je z r. 1941 – potom vyšel ještě r. 1948 jako 2. nezm. vyd.


Ohnivé šípy a Vroucí vzdechy

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1898

Z vlašského originálu přeložil P. Blažek František Saleský. Saette di fuoco cioè pruove che Gesù Cristo ci ha date del suo amore nell'opera della nostra redenzione, r. 1766. Affetti divoti a Gesù Cristo di un’anima che vuol esser tutta Sua, r. 1768.


Božské Srdce Ježíšovo, pramen blaženosti

Jež Cyril, 1908

Osmero blahoslavenství. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 81.


Sedm slov Kristových s kříže – řeči postní

Dąbrowski Tomasz, 1911

Z jazyka polského se svolením autorovým přeložil a kázání na Velký pátek připojil P. Mottl Jan.


Slova nepřátel Kristových

Veith (Mendel) Johann Emanuel, Kunovský František, 1911

Dle Worte der Feinde Christi P. Jana Em. Veitha C. SS. R. volně upravil P. Fr. Kunovský.