Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Radostná zvěst. Rozjímání o životě Ježíše Krista podle evangelií, 1 a 2.

Baudot Prosper, 1938
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

Orig.: Les evangeliques. Vie de Jésus-Christ méditée, poprvé 1907, naposledy 1957. Česky jediné vyd. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).