Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0610 Ke svatým a k Božím andělům

V oddělení: Asketika


Devítidenní pobožnost k blahoslavené Zdislavě Berkovně

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1940

Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Devítidenní pobožnost k svaté Terezii Ježíškově

Koenders Angelinus J., 1931

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru). Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Sedmipátková pobožnosť k sv. divotvůrci Vincenci Ferrerskému z řádu sv. Dominika

, 1888

2. vyd.; 4. vyd. 1920 (k jubilejnímu roku 500letého výročí smrti světcovy). L. P. 2019 si připomínáme 600 let od nebeských narozenin tohoto slavného dominikána, který v době rekonkvisty přivedl mnoho muslimů a židů ke katolické víře (* 23. 1. 1350 Valencia, † 5. 4. 1419 Vannes). Díky za tip sestře A. K.


Svatý Liborius biskup

Fūrgottová Xaverie, Dítě Emanuel († 1944), 1940

Školské sestry OSF, sv. 45. K autorce – tehdejší představená. Bylo by záhodno nahradit obraz na tit. str. reprodukcí malby z autorovy pozůstalosti. Děkujeme panu PhDr. A. Z. za obstarání skenu této publuikace.


Anděl strážný. Průvodčí po cestách života. Rafael. – modlitby a naučení ku vzdělání křesťanské mládeže.

Frencl Innocenc Antonín, 1856

Vyšlo snad čtyřikrát: 1853 (1856?), 1861 (2. vyd., nebo 4. rozmnožené vyd.?), 1863 (opr. a rozmnožené vyd.) a 1870?.


Březen úctě sv. Josefa posvěcený – jedenatřicet rozjímání pro lid.

Rossi Giovanni Battista, 1906

Jediné čes. vyd. Orig.: Trenta trattenimenti popolari sulla vita e sul culto del patriarca san Giuseppe per santificare il mese di marzo, 1905.


Po vůni tvých růží. Příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy .

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (svatá), Fuchs Alfred, 1927

L. P. 1930 vyšlo 2. rozmn. vyd.Úryvky z básní sv. Terezie Ježíškovy přeložil dr. Alfred Fuchs . Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Pojďte k Josefovi.

Černošková Pavlína , 1928

Jediné čes. vyd. K autorství: generální představená. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Pobožnost k sv. Josefu.

Černošková Pavlína, 1939

Vyšlo 1933, 1939 a 1941. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu

Montfort Grignion Louis-Marie de (svatý), Schmid Max, 1931

Prvním listem je Tajemství Panny Marie, v originále Le secret de Marie; poprvé publikováno r. 1858, přeloženo do více než 30 jazyků, celkem přes 300 vydání – Strom života, L'Arbre de Vie, je (navzdory nevhodné typografii) součástí tohoto listu. Jiný český název tomuto listu dali čeští dominikáni. Jejich překlad vyšel šestkrát.
Poprvé v r. 1928 ještě jako příloha revue Na hlubinu, 3, podruhé1936 ; otiskujeme: Tajemství Mariino, 1947, Dominikánská edice Krystal, sv. 3; přebíráme od slovenských dominikánů.
Následuje Výklad dokonalého zasvěcení Panně Marii "od P. J. Schmida S. J.", což má být ve skutečnosti překlad publikace Die Grignionische Andacht oder die volkommene Hingabe an Maria. Schmid Max, 1926 (a potom vydávané až do r. 1940) od P. Maxe Schmida S. J. (* 8. 11. 1875 Kirchheim, Schwaben, † 7. 2. 1953 Pullach i. Isartal). Knihu uzavírají Modlitby složené nebo doporučené blah. Grignionem, není ovšem uvedeno ze které světcovy publikace čerpáno.


Svatý Juda Tadeáš, velký pomocník v těžkých záležitostech.

Fūrgottová Xaverie, 1923

Vyšlo 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, Školské sestry OSF, sv. 9. Další, posl. vyd. 1945 jako Edice Školských sester OSF, sv. 1. K autorství – tehdejší představená.


Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží.

Spáčil Bohumil, 1933


Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

autor neuveden, 1851

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.


Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci.

Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino (svatý), 1891

Vyšla ještě dvě různá vydání, a to r. 1904 a 1927.


Patnáctiúterková pobožnost ke cti a chvále Svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelského

Lubojacký Angelus(?), 1907

První a druhé vyd. dle francouzského originálu vzdělal P. Angelus Lubojacký OP, který byl později sekularizován a přijat do diecese vratislavické; † 1904. Byl autorem četných populárních, a dá se říci, že i kvalitních duchovních knih, které často i na svůj náklad vydával, měly však ten nedostatek, že postrádaly církevní aprobace. Zde jde o 3. oprav. vyd., rok vydání a autor je nejistý, aprobace zde je. 4. opr. vyd. se stejným názvem vyšlo r. 1911.


Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda

Blaťák František, 1909


Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

autor neuveden, 1861

(název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.


Novéna k blahoslavené Anežce České.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1930

Školské sestry OSF, sv. 25. Vyšlo ještě roku 1936.