Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatý Liborius biskup

Fūrgottová Xaverie, Dítě Emanuel († 1944), 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Školské sestry OSF, sv. 45. K autorce – tehdejší představená. Bylo by záhodno nahradit obraz na tit. str. reprodukcí malby z autorovy pozůstalosti. Děkujeme panu PhDr. A. Z. za obstarání skenu této publuikace.