Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sedmipátková pobožnosť k sv. divotvůrci Vincenci Ferrerskému z řádu sv. Dominika

, 1888
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

2. vyd.; 4. vyd. 1920 (k jubilejnímu roku 500letého výročí smrti světcovy). L. P. 2019 si připomínáme 600 let od nebeských narozenin tohoto slavného dominikána, který v době rekonkvisty přivedl mnoho muslimů a židů ke katolické víře (* 23. 1. 1350 Valencia, † 5. 4. 1419 Vannes). Díky za tip sestře A. K.