Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0613 Přípravy ke svátostem

V oddělení: Asketika


První svaté přijímání. Katechese pro mládež.

Oliva Arnošt, 1941

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x. Otisk z Vychovatelských listů.


Světlo pravé. Stručnější "Štít víry" k vycvičení biřmovanců katolických (nebo poprvé Tělo Páně přijímati majících) na osadách smíšených; pak i vhodná příručka pro obrácence z evangelíků.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, 1892

2. vyd. (prvně 1890).


Svátost biřmování. Příprava a poučení biřmovanců.

autor neuveden, 1938

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Přijď, Duše Svatý. Příprava a památka na přijetí svátosti biřmování.

Hronek Josef, 1947

Jediné vyd. Pozn.: V brožurce už vidíme nový zvyk "obnovování" neobnovitelného, neboť věčně trvajícího.


Příprava na první svatou zpověď. Katechese pro mládež.

Oliva Arnošt, 1941

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


Děti žádaly sobě chleba ... Vzdálenější a bližší příprava k prvnímu přijetí sv. svátosti. Vypracované katechese.

Staněk Jan, 1946


Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886

Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů.
1. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886.
2. Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1).
3. Dále a) Chléb s nebe. Příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání (pracovní sešit náboženský, řada první). Hronek Josef, čtyři vyd. 1938, 1939, 1941 a 1947 – publikujeme. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.
b) Katechismus maličkých. Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1940, 1943, 1944 a 1947.
c) Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.). Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání (podle normy dekretu "Quam singulari" sv. Otce Pia X.). Hronek Josef, 1932 – 3. vyd.
4. Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915.
5. Dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884.
6. Dále Ježíškovi do náruče. Heiser Alois, Jeřábek Karel, 1937 (7. vyd.) – publikujeme 6. vyd.
7. A konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913.


Cestička do nebe. Modlitby k svaté zpovědi a svatému přijámání pro děti.

Neubauer Ferdinand, 1947

1. vyd., do r. 1949 vyšla celkem čtyři vyd.; volně dostupné na internetu.


Príprava k prvému sv. prijímaniu. Príprava k sviatosti birmovania

Vogl Alois, Nepefny Benedikt, 1893

Poslovenčil Gregorovič Ferdinand a Bednár Pavel. Knižnice Katechetskej č. 5. Knihu jsme dostali jako dar, Pán Bůh odplať!


Na výsluní Božím

Hünermann Wilhelm, Hanzelka Alois, 1947

Orig. Der leuchtende Tag. Erzählungen für Kommunionkinder. Poprvé 1941, do r. 1993 přes 30 něm. vyd.


Příběhy k biřmování

Hünermann Wilhelm, 1990

Orig. Erzählungen zur Firmung.


Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství

Tomíško Čeněk Maria, 1941

Předneseno na III. pracovním dni pro knězská povolání, který se konal v arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích dne 2. února 1941: "Světlo všem!"


Snoubenci na katolickém farním úřadě

Černovský Ferdinand Bedřich, 1912

se zřetelem k novým nařízením a výnosům podává Th. Dr. Ferdinand Černovský


Církevní vyučování katolických snoubenců

Vondruška Isidor, 1915


Cvičení snoubenců. Praktický návod pro duchovní správce

Toman Josef, 1929


Rozjímání o posledních věcech člověka s dodatkem rozjímání o hříchu a o svátosti pokání

Bransiet Mathieu, 1935

Originál Méditations sur les fins dernières, 1862 (1. vyd., od 3. vyd. 1889 název doplněn ... suivies des méditations sur le péché et le sacrement de pénitence). Zajímavostí je, že anglicky vyšlo ještě r. 2010 a znovu r. 2011.


Příprava na svaté biřmování

Oliva Arnošt, 1941

2. vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x. Otisk z Katechetského věstníku.