Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0612 Duchovní poesie

V oddělení: Asketika


Ohlasy žalmů

Žák František, 1921

Věnováno Juliu Košnářovi.


Eucharistie

Verdaguer i Santaló Jacint, 1914

1. vyd. – 2. vyšlo r. 1929; formou originálu z katalánského jazyka přeložil P. Bouška Sigismund Ludvík OSB.


Květy Mariiny

Verdaguer i Santaló Jacint, 1929

2. vyd. – 1. vyšlo r. 1906; z katalanštiny přeložil s úvodem a poznámkami P. Bouška Sigismund Ludvík OSB.


Kytička myrrhy – duchovní básně

Kašpar František, 1935

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 182.


Otče náš maličkých

Hronek Josef, Neumannová, 1932

Vzácná dětská publikace (Souborný katalog ČR ji nezná) nádherně ilustrovaná.


Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2.

Juan de la Cruz (svatý), 1941

Dominikánská edice Krystal, sv. 56. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.


Svatého Jana od Kříže učitele církevního Duchovní píseň. Spisy svazek 3.

Juan de la Cruz (svatý), 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 65.


Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4.

Juan de la Cruz (svatý), 1947

Dominikánská edice Krystal, sv. 70. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.