Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4.

Juan de la Cruz (svatý), 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Dominikánská edice Krystal, sv. 70. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.