Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0606 Mše svatá, svátosti

V oddělení: Asketika


Rozvažování o věčných pravdách, abychom pobožně žili a blaženě umřeli. S připojenými modlitbami ke mši svaté, k zpovědi, k sv. přijímání atd. Svatého Alfonsa Marie z Liguori.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1853

Připojujeme interně vydanou brožuru Příprava na dobrou smrt. Úvahy o věčných pravdách. Jak zbožně žít a blaženě zemřít, 2014, přeloženou z němčiny.


Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti oltářní

Blokša Jan Křtitel, 1898

P. Blokša Jan Křtitel (* 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm, † 30. 6. 1923 Olomouc) – přikládáme nekrolog Úmrtí, Jan Křtitel Blokša. Podlaha Antonín, ČKD 1923, č. 9, str. 495nn.


Eucharistií k nejsvětější Trojici

Bernadot Marie-Vincent, 1928

2. vyd. 1935, 3. vyd. 1937. Dominikánská edice Krystal, sv. 2.


Sv. Alfonsa Marie z Liguori O oběti Ježíše Krista, s krátkým výkladem mešních modliteb a přípravná rozjímání na mši sv. a poděkování po mši sv. s církevními modlitbami

Alfonso Maria de Liguori (svatý), Blažek František Saleský, 1899

Sestává ze tří částí: 1. Del sacrificio di Gesù Cristo (1775), 2. Apparecchio e ringraziamento per i sacerdoti nel celebrare la messa (1764) – obojí z vlaštiny přeložil P. František Saleský Blažek C. SS. R. 3. Modlitky církevní (z brevíře) – doplnil překladatel.


Mešní a obřadní knížka pro lid

Brynych Eduard Jan Nepomucký, 1880

Jediné vydání; jaká byla zbožnost lidí před 130 lety?


Zpověď

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 173.


Sv. přijímání

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 174.


Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský

Komárek František, 1931

31 májových promluv zejm o svátostech.


Před oltářem Páně

Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1930

(název pokračuje:) v tisícím výročí blažené smrti velkého ctitele Nejsvětější Oběti sv. Václava, mučedníka Božího a ochránce českého národa, upravil a mládeži věnuje K. Jeřábek.