Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský

Komárek František, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

31 májových promluv zejm o svátostech.