Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Před oltářem Páně

Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

(název pokračuje:) v tisícím výročí blažené smrti velkého ctitele Nejsvětější Oběti sv. Václava, mučedníka Božího a ochránce českého národa, upravil a mládeži věnuje K. Jeřábek.