Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0603 Modlitby a rozjímání obecně

V oddělení: Asketika


Zbožné úvahy a rozjímání. Ze spisů sv. Alfonsa de Liguori.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1937

Vybráno a volně upraveno.


Zrnka moudrosti

Říhánek Jan Nepomuk, Kryl Vlad., 1947


Vánoční novena a rozjímání na každý den v Adventě a po Dobu vánoční až do oktávu Zjevení Páně.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1898

Na závěr uvádí Dvě pobožnosti a písně ke cti božského Dítka (str. 273). Z tohoto kompletního díla vyšlo několik separátů.
Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána . Sväzok I. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1935. Překlad z češtiny, jiné svazky patrně nevyšly. Ve tvaru ocr darováno Knihovně, Pán Bůh odplať!


Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě sv. Ignáce z Loyoly.

autor neuveden, 1947

Vyšlo dvakrát, poprvé 1938. O autorství je uvedeno: Od autora "Eucharistických jisker", zřejmě má jít o Eucharistické jiskry. I. až V. díl. zde v pododd. 0607: K osobám Nejsvětější Trojice, ovšem ani tam se nám nepodařilo autora zjistit.


Čiňte pokání!

Hieronymus Ferrariensis Savonerole, Dacík Reginald Maria, 1935

Orig.: Poenitentiam agite ... 1. listopadu 1494 Savonarola vylezl v katedrále na pergamo a pronesl první kázání Nad Aggeem. Mluvil italsky, úvod a vlastní text kázání v Scelta di prediche e scritti di fra Girolamo Savonarola con nuovi documenti intorno alla sua vita. Savonarola Girolamo, Villari Pasquale, 1898, III. str. 52 až 56 (volně na internetu). Soukromý tisk Krystal, sv. 4.


Modli se a pracuj! Modlitební knížka s návodem k životu křesťanskému.

Sedlák Jan Nepomucký, 1909

Poprvé 1891, 2. vyd. oprav. a rozš.1902 s 30 duchovními písněmi. Toto je poslední, 3. pozm. vyd s 20 duchovními písněmi.


Modlitba veľký prostriedok spásy

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1944

Vyšlo ještě předtím 1943. Pozn.: Je uvedeno jako Edícia Životom, sv. 1. Zřejmě bylo úmyslem vydavatele (Ružomberok, Lev 1943, 2. vyd. Bratislava) vydávat novou edici, avšak další svazky jsme už nenalezli. Jde o něco jiného, než byly sešitky Životom – viz 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).


Svatodenní Pořádek a pravidla života (zivota) nábožného katolíka anebo Základové pravé pobožnosti.

Sch, 1838

Přeložil ještě jako bohoslovec Kamarýt František Dobromil, 2. vyd. 1839, 3. vyd. 1843. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 6. Roku 1851 vydalo Dědictví knihu Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, v níž je k tomuto sv. 6 připojen sv. 11, vyd. r. 1840.


Pane! Zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první. Díl druhý.

Blum Johann Georg, 1840

1. díl vyšel r. 1839, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 8; 2. díl, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 9.


Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův

Luis de Granada, 1868

Též Rádce hříšníků (Guía de pecadores, 1557). Českým jazykem vyložil Jan Nep. František Desolda. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 53.


Cesta k věčné spáse. Sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou. Sv. 1 až 3 – úplné vydání.

Eichler Karel, Pavelka Jakub, Musil František, 1915

Pořídil Karel Eichler za spolupůsobení hlavních spolupracovníků: Jakuba Pavelky jako básníka a Františka Musila jako hudebníka.


Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny.

Stork Alois, 1934

Vyšlo celkem čtyřikrát (1925, 1926 – můžeme naskenovat, 1934 a 1947) a dvakrát na Slovensku (1934 a 1936), a vždy bylo pro velký zájem a kvalitu úplně rozebráno. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Odevzdanost do vůle Boží. Duchovní cvičení o čisté lásce.

Piny Alexandre, 1941

1. vyd. 1939. Dominikánská edice Krystal, sv. 44. Orig. Retraite sur le pur amour, ou Pur abandon à la divine volonté. Piny Alexandre (* 1640, † 1709), 1683 (nepatrně odlišný název), 1684, 1695.


Poutní kniha – modlitby a písně

Korec František, Korec Tomáš V., 1893

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 60.


O modlitbě prosebné. Studie.

Žák František, 1906

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 42.


Pravý vůdce duše do nebeské vlasti čili Rozjímání srdce člověka buď v hříších neb v milosti Boží postaveného

Ruffer Vojtěch, Hřebeský Jan, 1869

(název pokračuje:) přiměřenými vroucími modlitbami ve dvanácti obrazech představeného.


Dokonalý duchovní život

Thomas de Aquino (svatý), 1935

Latinsky i česky. Dominikánská edice Krystal, sv. 19.


V náručí Božím. Deník vnitřního života.

Leseur Élisabeth, 1936

2. vyd. (1. vyd. 1935). Dominikánská edice Krystal, sv. 21.


Bůh v nás

Plus Raoul, 1929

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru). Vyšlo ještě r. 1931, francouzský orig. Dieu en nous, 1. vyd. 1919, naposledy franc. 1949, též mnohokrát angl., také v němčině.


Cesta spásy a Nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1904

Z vlaštiny přel. P. Blažek František Saleský. Via della salute vyšlo r. 1766, Riflessioni Divote sopra Diversi Punti di Spirito a Pro delle Anime che Desiderano Avanzarsi nel Divino Amore r. 1773. Připojujeme slov. vyd. Cesta spásy. Rozjímanie na získanie večnej spásy, 1950, které jsme dostali jako dar – Pán Bůh odplať.


Pravidlo křesťanského života

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1905

Děkujeme milé čtenářce T. Knihovny Libri nostri za tip na tuto výtečnou knihu. Regolamento di vita d'un cristiano in compendio, 1754.


Svatého Anselma Kniha rozjímání

Anselmus Cantuariensis (svatý), Eadmerus, 1873

(název pokračuje:) ku kterým připojeny jsou téhož svatého Některé modlitby, Řeč o umučení Páně, Napomenutí k pohrdání věcmi časnými a k toužení po věčných a Eadmerova kniha o vznešenosti přeslavné Panny Marie. Přeložil P. Poimon František Saleský (* 29. 1. 1817 Polná, † 1. 6. 1902 Polná).


Rozjímania. I. Roste nebesá. II. Dal nám príklad. III. Škola kríža. VII. Hovoril v podobenstvách.

Müller Lajos, 1947

Rozjímání jsou rozvržena takto: I. Advent – Oktáva Zjavenia. II. Prvá nedeľa po Zjaveni – Popolec (1948). III. Popolec – Velká sobota (v knize číslováno jako II.). IV. Víťazstvo kríža. V. Miloval nás. VI. Naučil nás. VII. 15. – 22. nedeľa po Svätom Duchu (1948). VIII. Pravda a život. Díly IV. až VI. a díl VIII. v důsledku komunistické revoluce 1948 nevyšly – to každý chápe. Avšak horší je, že nevyšly ani během 30 let po socialistické revoluci 1989. To chápe jen hrstka lidí – ti, kteří rozumějí povaze současných poměrů.


P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce

Silbert Johann Peter, 1911

(název pokračuje:) sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích; s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. Přeložil P. Klíma František. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 114.


Myšlenka na den

Boylesve Marin de, 1948

2. nezm. vyd. Dle francouzského originálu upravil Dr. Antonín Salajka.


Vzhůru srdce. Jdu k Bohu

Schikora Rudolf (?), 1945

Dvě malé praktické příručky modliteb. Knihu připravujeme.