Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pane! Zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první. Díl druhý.

Blum Johann Georg, 1840
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

1. díl vyšel r. 1839, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 8; 2. díl, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 9.