Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dokonalý duchovní život

Thomas de Aquino, svatý, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Latinsky i česky. Dominikánská edice Krystal, sv. 19.