Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poutní kniha – modlitby a písně

Korec František, Korec Tomáš V., 1893
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 60.