Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vánoční novena a rozjímání na každý den v Adventě a po Dobu vánoční až do oktávu Zjevení Páně.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1898
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Na závěr uvádí Dvě pobožnosti a písně ke cti božského Dítka (str. 273). Z tohoto kompletního díla vyšlo několik separátů.
Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána . Sväzok I. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1935. Překlad z češtiny, jiné svazky patrně nevyšly. Ve tvaru ocr darováno Knihovně, Pán Bůh odplať!