Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zbožné úvahy a rozjímání. Ze spisů sv. Alfonsa de Liguori.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1937
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Vybráno a volně upraveno.