Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0904 Homiletické publikace ostatní

V oddělení: Homiletika


O cisternách a studnicích

Tauler Johannes, 1937

Orig.: viz pozn. na str. 19. Jediné čes. vyd. Soukromý tisk Krystal, sv. 6.


Duchovní promluvy

Mäder Robert, 1937

Duchovní promluvy basilejského preláta na neděle a svátky církevního roku,


Ave, Maris stella. Cyklus promluv mariánských.

Polz Anton, Oliva Arnošt, 1937

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Májové promluvy na každý den měsíce. Jediné vyd.


Bibliotéka kazatelská čili Sbírka kázaní a řečí homiletických o všech nedělních a svátečních evangeliích, postních a příležitostních kázaní svaté katolické Cirkve.

Bílý Jan Evangelista, 1859

Vycházelo u různých vydavatelů mezi roky 1849 až 1859.


Kázání Filipa Heuslera. Sv. I. až V.

Heusler Filip, Kronus Václav Š., 1936

Posmrtné vydání uspořádal P. V. Kronus. Předtím vydával sám autor v letech 1894 až 1906 a 1907 až 1912. Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.
Sv. I. Kázání na dobu vánoční.
Sv. III.1. Kázání na dobu svatodušní. Hod Boží svatodušní až do neděle čtrnácté po sv. Duchu.
Sv. III.2. Kázání na dobu svatodušní. Od neděle patnácté po sv. Duchu až do neděle dvacátéčtvrté po sv. Duchu.
Sv. IV. Kázání na svátky a slavnosti.
Sv. V. Řeči cyklické a příležitostné.


Živé slovo

Melka Antonín, Ries Joseph (aj.), 1931

Homiletická knihovna, od r. 1924 vyšlo asi 31 svazků.
11. Eucharistická kázání. I. Eucharistie – svátost víry a naděje. II. Sv. přijímání – zdroj života a síly. III. Povinnosti ke Kristu Svátostnému. Rybák Josef, 1928.


Dominica čili Po jednom kázání na všecky neděle roku církevního

Malý František, 1930


Nedělní chvilky. Řada I.

Miklík Josef, 1924

Vyšla jen tato řada I., ovšem v dalších letech autor vydal Kázání. Část první a Část druhá, a nakonec Slovo Boží, 1946. V tomto pododdělení jsou všechny tyto tři soubory řazeny za sebou.


Kázání. Část první. Neděle a svátky Páně. Část druhá. Svátky svatých a řeči příležitostné.

Miklík Josef, 1939

Připravujeme.


  Slovo Boží

  Miklík Josef, 1946

  Homilie na neděle, na svátky Páně a blahoslavené Panny Marie, na slavnosti svatých, dále výklad mše svaté a dvě kázání: na slavnost posvěcení chrámu Páně a na kněžské jubileum. Víckrát nevyšlo. Doporučil a zapůjčil čtenář J. K. Knihovna Logos, sv. 2.


  Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia.

  Řehák Karel Lev, 1901


  Krátké nedělní a sváteční promluvy

  Vrátný Karel, 1928


  Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn

  Herzog František, 1897

  (název pokračuje:) obraz hříchu a pravého pokání; sedmero postních řečí, jež pro katolický lid upravil autor. Vydání 2.


  Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání "Sv. Václav ve škole ukřižovaného Spasitele".

  Komárek František, 1929


  Utrpení Páně a Nejsvětější Svátost oltářní

  Hrubý Ferdinand, 1931

  Sedm promluv postních.


  Pod kopulí bílé svatyně, díl I. až III.

  Procházka Emil, 1940

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 107 (I. díl), Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 109 (II. díl, 1945); III. díl 1948.


  Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

  Baar Jindřich Šimon, 1947

  Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.


  Velkonoce – temnotami ke světlu

  Baar Jindřich Šimon, 1948

  Knihovna Logos, sv. 10, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 3.
  Kniha Letnice – homiletický cyklus svatodušní. Baar Jindřich Šimon, už nevyšla: Měla to být Knihovna Logos, sv. 12, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 4.


  Blahoslavení

  Jarolímek Bohuslav, 1947

  Kniha kázání na téma Horské řeči. Knihovna Logos, sv. 4.


  Maria – chvály mariánské

  Baar Jindřich Šimon, 1947

  Knihovna Logos, sv. 7. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 1.


  Den Páně – Kázání z Misálu

  Bělohlávek Václav Svatohor, 1948

  Knihovna Logos, sv. 11 (poslední svazek této edice) – tímto je Knihovna Logos kompletní.