Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dominica čili Po jednom kázání na všecky neděle roku církevního

Malý František, 1930
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní