Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia.

Řehák Karel Lev, 1901
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní