Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

Baar Jindřich Šimon, 1947
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.