Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kázání Filipa Heuslera. Sv. I. až V.

Heusler Filip, Kronus Václav Š., 1936
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Posmrtné vydání uspořádal P. V. Kronus. Předtím vydával sám autor v letech 1894 až 1906 a 1907 až 1912. Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.
Sv. I. Kázání na dobu vánoční.
Sv. III.1. Kázání na dobu svatodušní. Hod Boží svatodušní až do neděle čtrnácté po sv. Duchu.
Sv. III.2. Kázání na dobu svatodušní. Od neděle patnácté po sv. Duchu až do neděle dvacátéčtvrté po sv. Duchu.
Sv. IV. Kázání na svátky a slavnosti.
Sv. V. Řeči cyklické a příležitostné.