Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Nedělní chvilky. Řada I.

Miklík Josef, 1924
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Vyšla jen tato řada I., ovšem v dalších letech autor vydal Kázání. Část první a Část druhá, a nakonec Slovo Boží, 1946. V tomto pododdělení jsou všechny tyto tři soubory řazeny za sebou.