Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ave, Maris stella. Cyklus promluv mariánských.

Polz Anton, Oliva Arnošt, 1937
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Májové promluvy na každý den měsíce. Jediné vyd.