Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Den Páně – Kázání z Misálu

Bělohlávek Václav Svatohor, 1948
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Knihovna Logos, sv. 11 (poslední svazek této edice) – tímto je Knihovna Logos kompletní.