Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Krátké nedělní a sváteční promluvy

Vrátný Karel, 1928
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní