Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duchovní promluvy

Mäder Robert, 1937
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Duchovní promluvy basilejského preláta na neděle a svátky církevního roku,