Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání "Sv. Václav ve škole ukřižovaného Spasitele".

Komárek František, 1929
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní