Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 18

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1803 Architektonické prvky

V oddělení: Archeologie a církevní umění


Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Příspěvky k studiu barokní kultury.

Šorm Antonín, Krajča Antonín, 1939


Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1903

Dědictví sv. Prokopa, sv. 43.


Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Král. hlavní město Praha: Hradčany. III. Korunovační klenoty Království českého.

Chytil Karel, Podlaha Antonín, Vrba Karel, 1912

S 27 vyobrazeními v textu, 6 tabulkami světlotiskovými a 1 trojbarevnou tabulkou.


Korunovační klenoty Království českého

Cibulka Josef, 1969


Loretánský poklad v Praze

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1901


Album Svatojanské

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1896

Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 1 (vyšel pak už jen sv. 2, Album Svatovojtěšské; Chrámový poklad u Sv. Víta a Loretánský poklad v Praze jsou už mimo tuto edici).


Výstavka svatojanských Pragensií pořádaná Výborem Svatojanským v Praze 1929. 1. Katalog výstavky. 2. Pragensia svatojanská. Sborník statí o kultuře českého baroka.

Bitnar Vilém, Procházka Karel (aj. red.), 1929


Album Svatovojtěšské. K 900leté památce smrti sv. Vojtěch.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1897

Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 2 (poslední).


Ve jménu demokracie

Šorm Antonín, 1922

Za přispění několika přátel sebral A. Š. Připojujeme krátký povzdech z ČKD 1923, č. 1, str. 48. Na vyžádání zašleme kteroukoliv fotografii v tiskové kvalitě.


Zvony a věže kostelní v Církvi katolické se zvláštním zřením k církevnímu zvonění

Procházka Jakub, 1883


O českém zvonařství, studie kulturní. Dodavky a oprávky k studii kulturní O českém zvonařství.

Rybička Antonín, 1885

Dodavky vyšly 1887, obojí zdělal Antonín Rybička.


O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách

Rybička Antonín, 1862


Jesličky. Pokoj lidem dobré vůle.

Jirků Bohumír, 1951

Edice Listy víry, sv. 4. Autenticitu prohlášení prelátů jsme neověřovali.