Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Příspěvky k studiu barokní kultury.

Šorm Antonín, Krajča Antonín, 1939
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky