Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zvony a věže kostelní v Církvi katolické se zvláštním zřením k církevnímu zvonění

Procházka Jakub, 1883
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky