Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Loretánský poklad v Praze

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1901
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky