Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kadeřávek Eugen Jan N


Obrana základů víry katolické. Svazek 1. Část filosofická. Svazek 2. Díl 1. Část historická. O víře. Díl 2. O Církvi katolické.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1900
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Doporučeno čtenářem V.


O atheismu čili bezbožectví

Kadeřávek Eugen Jan N., 1878
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea


O původu tvorstva na základě zpráv biblických

Kadeřávek Eugen Jan N., 1897
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 4. Skeny i OCR od významného dárce. Pán Bůh odplať!


Rozbor a obrana encykliky sv. Otce Pia X. o názorech modernistů

Kadeřávek Eugen Jan N., 1908
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Otisk z "Obrany", přílohy "Křesť. Školy".


Může-li katolík věrným zůstati svému přesvědčení?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1902
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Tiskem ve dvou částech, u nás spojeno.


Krasověda a obecná aesthetika. Apologie filosofie křesťanské. Logika kritická čili noetika. Metafysika o přírodě.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1910
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

I když části této knihy zdaleka nepokrývají Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie, přece jen je tu pojednáno o více oborech, a proto publikaci zařazujeme do pododdělení 0401.


Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické. Díl 1 až 3.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1920
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie


Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku

Kadeřávek Eugen Jan N., 1884
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie


Logika formálná

Kadeřávek Eugen Jan N., 1887
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Logika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 27.


Je-li spor mezi vědou a vírou?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1914
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika


O duši lidské o sobě uvažované

Kadeřávek Eugen Jan N., 1882
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie


Psychologie

Kadeřávek Eugen Jan N., 1894
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie

Dědictví sv. Prokopa, sv. 35. Obsahuje i spisek Matrika Dědictví sv. Prokopa. Od počátku (r. 1861.) až do října 1894. Dále obsahuje seznam Spisy nákladem Dědictví sv. Prokopa vydané. Podíl č. 1 za rok 1863 až Podíl č. XXXIV. za rok 1893.


Morálka filosofická. Část 1. a 2.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1906
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 45.


Theologie na universitě: 1. Theologie katolická předmětem učení universitního. 2. Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1907
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Dvě navazující brožury, první vyšla r. 1894.


Zákon přirozený základem zákonodárství lidského

Kadeřávek Eugen Jan N., 1896
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Přirozené právo


Duchovní stav: 1. O stavu řeholním (De statu religioso). 2. O stavu kněžském.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1916
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

První spisek vyšel r. 1915.


García y Moreno y Morán de Buitrón Gabriel Gregorio Fernando José María

Kadeřávek Eugen Jan N., Kameš Vojtěch, Schikora Rudolf(?), 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Pod tímto záhlavím uvádíme tři spisy:
1. Gabriel Garcia Moreno, president republiky Ecuadorské, člen Kongregace Mariánské. Kadeřávek Eugen Jan N., 1901.
2. Garcia Moreno, mučedník katolické civilisace – životopisný obraz. Kameš Vojtěch, 1903 (nakreslil P. Vojtěch Kameš); Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 1.
3. Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933 – Životem 186 roč. 8 (1933), č. 18, viz pododděkení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.


Třistapadesát výborných kněží katolických

Kadeřávek Eugen Jan N., 1921
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti


Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století

Kadeřávek Eugen Jan N., 1904
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti