Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Morálka filosofická. Část 1. a 2.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1906
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika a esthetika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 45.