Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O původu tvorstva na základě zpráv biblických

Kadeřávek Eugen Jan N., 1897
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 4. Skeny i OCR od významného dárce. Pán Bůh odplať!