Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O duši lidské o sobě uvažované

Kadeřávek Eugen Jan N., 1882
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie