Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické. Díl 1 až 3.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1920
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie