Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1410 Přední světové osobnosti

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Malá duše na malé cestě (Cestička malé duše)

Filippetto Piero, 1935

Orig. Una Piccola Anima nella "Piccola via" 1928, 4. vyd. Ctih. Maria Filippetto, zv. Maria z Padovy, * 5. 4. 1912 Padova, † 3. 6. 1927 Padova v pověsti svatosti (http://www.santiebeati.it/dettaglio/93490). Školské sestry OSF, sv. 41. Knihu zapůjčila V., děkujeme.


Malá Ema od Nejsvětější Svátosti

Schlegel Leo, 1932

Školské sestry OSF, sv. 29. Ctih. Emma Mariani (* 6. 11. 1911 Lucca, † 26 7. 1916 tamtéž).


Sestra Marie Marta Chambonová, Salesiánka v Chamberách 1841 – 1907.

Blanco Marie Thérèse, Revel Thérèse Eugenia, Castellan Dominique, 1933

2. vyd. (1. vyd. 1926). Školské sestry OSF, sv. 16. Orig. Soeur Marie-Marthe Chambon. Religieuse de la Visitation de Chambéry, 1841 – 1907, poprvé 1925 – Matka představená, která zřejmě nad knihou dohlížela, není jmenována.


Služebnice Boží sestra Benigna Consolata Ferrerová ze řádu Navštívení Panny Marie v Comě v Italii.

, 1924

Školské sestry OSF, sv. 11. Orig. Breve vita della serva di Dio suor Benigna Consolata Ferrero della Visitazione di S. Maria in Como, 1921 – 5. vyd.;1. vyd. 1917/8, 10. vyd. 1939.


Moderní člověk a křesťanství. Rozbory a podobizny.

Pecka Dominik, 1948

Jediné vyd.


Návrat vzdělanců I., II.

Krlín Josef, 1931

Knihy Života, sv. XX. Knihy Života, sv. XX.


Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria, 1934

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).
Ctih. Maria Lucia Chausset, * 27. 1. 1920 Montelier, † 24. 3. 1926 Montelier v pověsti svatosti (http://www.santiebeati.it/dettaglio/94438).


Lev XIII. Jeho život a působení náboženské, sociální a politické.

Srb Adolf, 1901

Připojujeme: Lev XIII., jubilár nejslavnější. Sedlák Jan Nepomucký, 1903.


Obviňuju se ...

Bloy Léon, 1910

Orig.: Je m’accuse.... 1900; krátký pendant k Zoufalci. Studijní, sv. 26.


Život P. Antonína Possevina a jeho komentář o věcech moskevských.

Possevinus Antonius, 1941

Kurs, sv. 52.


  Deníky. 3. Čtyři léta zajetí v Prasečím na Marně (1900 – 1904). 5. Stařec s Hory (1907 – 1910).

  Bloy Léon, Dupont André, 1913

  3. Orig.: Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, 1902; česky jen 1912. Dobré dílo, sv. 1, Dobré dílo, sv. 2.
  5. Orig.: Le Vieux de la Montagne, 1911; česky jen 1913. O Ondřeji Dupontovi se ve Francii uvádí: * 31. 8. 1884 Gex (Ain), † 5. 3. 1916 Bevaux-sous-Verdun (Meuse) – smrt pro Francii. Dobré dílo, sv. 10.


  Zoufalec

  Bloy Léon, 1913

  Orig.: Le Désespéré, 1886; k dnešku je jen francouz. vyd. tolik, že se prakticky vůbec nedají počítat, v češtině ale pod tímto názvem jediné vyd. Dobré dílo, sv. 12.


  Markétka

  Lekeux Martial, 1928

  Orig.: Maggy, poprvé 1928, potom 1930,1946 a 1949; česky jediné vyd. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


  Věda a učenci katoličtí

  Zahm John Augustine, 1899

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 12. Dle druhého anglického vydání (Catholic science and Catholic scientists, 1894) s dovolením spisovatelovým přeložil P. ThDr. PhDr. Hazuka Václav.


  Několik vynikajících katolických povah XIX. století

  Hammerstein Ludwig von, Kosina Jan, 1901

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 23. Obsah: Hrabě Lev Thun; Josef z Gorresů; Don Bosco, zakladatel Salesiánů; Papež Pius IX.; Hrabě Řehoř Šuvalov, Barnabita; Kníže Dmitrij Golicyn; Daniel 0'Connel; Bedřich Leopold hrabě Stolberg; Vilém Achtermann; Heřman Mallinckrodt; Professor dr. Eduard Heis; Vilém Emanuel svobodný pán z Kettelerú; Jan Křtitel Maria Vianney; Don Gabriel Garcia Mořeno; Papež Pius VII.; Bedřich Hurter; Bedřich Vilém Faber. Dnešní novokatoličtí ubožáci většinou znají spíš Garibaldiho než Morena, nebo, "hrdi na svou víru," neznají nic (kromě obsluhy mobilu).


  Zpět k Římu! čili Za Matkou a pro Matku – obrazy ze života slavných konvertitův a rekovných sluhů Božích.

  Janovský František, Weiss Josef, Pavelka Pavel, 1901

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 69.


  Krištof (Kryštof) Kolumbus

  Lorgues Antoine François Félix Roselly de (hrabě), 1907

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 77.


  Kryštof Kolumbus – život a význam objevitele globu

  Vyskočil Albert, 1947

  2. vyd., 1. vyd. 1945. Dominikánská edice Krystal, sv. 84. Volně na internetu.


  Pod praporem pravdy – úvahy a obrazy ze života pravých velikánův.

  Janovský František, 1903

  Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 5.


  García y Moreno y Morán de Buitrón Gabriel Gregorio Fernando José María

  Kadeřávek Eugen Jan N., Kameš Vojtěch, Schikora Rudolf(?), 1933

  Pod tímto záhlavím uvádíme tři spisy:
  1. Gabriel Garcia Moreno, president republiky Ecuadorské, člen Kongregace Mariánské. Kadeřávek Eugen Jan N., 1901.
  2. Garcia Moreno, mučedník katolické civilisace – životopisný obraz. Kameš Vojtěch, 1903 (nakreslil P. Vojtěch Kameš); Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 1.
  3. Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933 – Životem 186 roč. 8 (1933), č. 18, viz pododděkení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.