Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kryštof Kolumbus – život a význam objevitele globu

Vyskočil Albert, 1947
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

2. vyd., 1. vyd. 1945. Dominikánská edice Krystal, sv. 84. Volně na internetu.