Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Věda a učenci katoličtí

Zahm John Augustine, 1899
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 12. Dle druhého anglického vydání (Catholic science and Catholic scientists, 1894) s dovolením spisovatelovým přeložil P. ThDr. PhDr. Hazuka Václav.