Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria, 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).
Ctih. Maria Lucia Chausset, * 27. 1. 1920 Montelier, † 24. 3. 1926 Montelier v pověsti svatosti (http://www.santiebeati.it/dettaglio/94438).