Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Služebnice Boží sestra Benigna Consolata Ferrerová ze řádu Navštívení Panny Marie v Comě v Italii.

, 1924
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Školské sestry OSF, sv. 11. Orig. Breve vita della serva di Dio suor Benigna Consolata Ferrero della Visitazione di S. Maria in Como, 1921 – 5. vyd.;1. vyd. 1917/8, 10. vyd. 1939.