Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Návrat vzdělanců I., II.

Krlín Josef, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Knihy Života, sv. XX. Knihy Života, sv. XX.