Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Lev XIII. Jeho život a působení náboženské, sociální a politické.

Srb Adolf, 1901
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Připojujeme: Lev XIII., jubilár nejslavnější. Sedlák Jan Nepomucký, 1903.